Oblíbení
Chat
Pohlaví
Věk
Hodnocení

a více

a více

a více

a více

a více

Sexuální orientace
Etnická příslušnost
Jazyk
Kategorie
Služby na chatu

Reklamační řád

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1. Tento Reklamační řád upravuje postup při reklamaci služeb poskytovaných na webu x3fun.net (dále jen „Web") v souladu s ustanovením § 13 a § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („ZOS“).
  2. Tento Reklamační řád doplňuje Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s ustanovením čl. 15 odst. 15.7 VOP.
 2. 2. Definice

  1. Spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), je takový uživatel Webu, který zakoupí služby poskytované na Webu, a který zároveň nejedná v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel").
  2. Podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. OZ a pro účely vyřízení reklamace je , kontaktní e-mail: info@x3fun.net (dále jen „Poskytovatel").
  3. Reklamací je takové jednání spotřebitele, které vzhledem ke své povaze a způsobu uplatnění vykazuje rysy vytknutí vady poskytované služby na Webu (dále jen „Reklamace").
 3. 3. Reklamace

  1. Spotřebitel, který hodlá uplatnit své právo z vadného plnění (reklamaci) služeb na Webu, tak učiní výhradně prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na https://www.x3fun.net/kontakt/ (dále jen „Kontaktní formulář"), a z nabídky „Druh zprávy“ vybere položku „reklamace nebo stížnost“.
  2. Vzhledem k množství odbavovaných požadavků a rovněž z technických důvodů nelze za Reklamaci považovat jakékoli jiné způsoby kontaktování Poskytovatele, a to ani prostřednictvím uživatelského účtu.
  3. Spotřebitel v Kontaktním formuláři specifikuje, v čem konkrétně spatřuje vadné plnění služby, a to včetně doložení snímku obrazovky nebo jiného vizuálního, audiovizuálního či jiného důkazu osvědčujícího tvrzení Spotřebitele.
  4. S ohledem na bezpečnost uživatelů na Webu a z důvodu prevence před možným zneužitím uživatelského účtu je Spotřebitel povinen při uplatnění Reklamace uvést své celé jméno, kontaktní e-mail a kontaktní telefon.
  5. Poskytovatel má na vyřízení Reklamace 30 dní od jejího obdržení, přičemž Reklamaci lze s ohledem na zákonnou úpravu vyřídit následovně:
   1. Poskytovatel Reklamaci zcela uzná a vyhoví požadavku Spotřebitele, nebo
   2. poskytovatel Reklamaci částečně uzná a částečně vyhoví požadavku Spotřebitele, nebo
   3. poskytovatel Reklamaci zcela neuzná a její vyřízení zamítne.
  6. Jednou vyřízenou Reklamaci již nelze uplatňovat opětovně; Poskytovatel si vyhrazuje právo na Reklamaci týkající se shodného předmětu dále nereagovat.
 4. 4. Podání opravného prostředku

  1. Spotřebitel, který zásadně není spokojen se způsobem vyřízení Reklamace, má možnost proti rozhodnutí o vyřízení Reklamace podat opravný prostředek provozovateli Webu, a to na e-mailovou adresu info@x3fun.net.
  2. Ve svém podání Spotřebitel uvede
   1. číslo reklamace, datum jejího podání a způsobu vyřízení,
   2. důvod, pro který Spotřebitel nesouhlasí se způsobem vyřízení dané reklamace a
   3. způsob vyřízení reklamace, který Spotřebitel považuje za přijatelný.
  3. Na vyřízení opravného prostředku má Poskytovatel 30 dní od jeho podání; rozhodnutí Poskytovatele je konečné.
 5. 5. Řešení spotřebitelských sporů

  1. Pro řešení spotřebitelských sporů je dle ustanovení § 20e písm. d) ZOS příslušným subjektem Česká obchodní inspekce.
 6. 6. Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo tento Reklamační řád jednostranně měnit.
  2. Tento Reklamační řád je účinný od 1. května. 2023.
inzerujte u nás
x3fun - centrum vzrušující zábavy

x3fun je web pro všechny milovníky sexu a vzrušení. Najdeš tu spoustu krásných reálných modelek, se kterými si můžeš užít vzrušující soukromý video chat, textový chat, nebo si můžeš zakoupit jejich sexy fotky a videa.

Sociální sítě