Oblíbení
Chat
Pohlaví
Věk
Hodnocení

a více

a více

a více

a více

a více

Sexuální orientace
Etnická příslušnost
Jazyk
Kategorie
Služby na chatu

Zásady ochrany osobních údajů

 1. 1. Úvodní ustanovení

  1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tyto ásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) upravují ochranu soukromí uživatelů x3fun.net (dále jen „Web“) a nakládání s osobními údaji uživatelů a vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.
  2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, která přistupuje k Webu (dále jen „Uživatel“ či „Uživatelé“).
  3. Tyto Zásady jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „Nařízení“).
  4. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.
 2. 2. Shromažďování osobních údajů

  1. Tyto Zásady se vztahují na údaje, které provozovatel Webu (dále jen „Správce“) shromažďuje o Uživatelích v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb Webu. Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:
   1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
   2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
   3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
   4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky;
   5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
   6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
   7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
   8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
   9. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
   10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
   11. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.
  2. Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.
 3. 3. Použití vašich osobních údajů

  1. Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:
   1. správu našich webových stránek a podnikání;
   2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
   3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
   4. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
   5. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
   6. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
   7. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
   8. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
   9. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
   10. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
   11. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;
   12. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
   13. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a
   14. další použití.
  2. Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.
  3. Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.
  4. Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.
 4. 4. Zveřejňování osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.
  2. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:
   1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
   2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
   3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům);
   4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a
   5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.
  3. S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.
 5. 5. Mezinárodní přenosy dat

  1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.
  2. Údaje, které shromažďujeme, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.
  3. Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu nebo odešlete ke zveřejnění na našem webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.
  4. Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části.
 6. 6. Uchovávání osobních údajů

  1. V této části jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
  2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
  3. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje
   1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
   2. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
   3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům).
 7. 7. Bezpečnost vašich osobních údajů

  1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
  2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
  3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
  4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.
  5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).
 8. 8. Změny

  1. Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.
 9. 9. Vaše práva

  1. Uživatelé mají zejména, nikoli však výlučně, následující práva:
   1. Právo na přístup ke shromažďovaným údajům (čl. 15 Nařízení).
   2. Právo na opravu shromažďovaných údajů (čl. 16 Nařízení).
   3. Právo na výmaz shromažďovaných údajů (čl. 17 Nařízení).
   4. Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 Nařízení).
   5. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení).
   6. Právo vznést námitku vůči zpracování údajů (čl. 21 Nařízení).
  2. Pro uplatnění zde nebo v Nařízení uvedených práv, změnu nastavení či vymazání účtu může Uživatel využít sekci Nastavení ve svém uživatelském účtu.
  3. V případě, že Uživatel uplatní své právo dle čl. 17 Nařízení na výmaz údajů nezbytných k registraci a identifikaci na Amateri.com, tj. e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo, dojde rovněž ke smazání uživatelského účtu k těmto údajům přiřazenému.
  4. V případě, že Uživatel uplatní své právo dle čl. 17 Nařízení, bere Uživatel na vědomí, že proces smazání trvá až 6 měsíců vzhledem k použitým algoritmům na webu a souvisejících aplikacích.
 10. 10. Webové stránky třetích stran

  1. Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.
 11. 11. Aktualizace údajů

  1. Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.
 12. 12. Zpracovatel údajů a prohlášení správce

  1. Správcem a zpracovatelem a údajů je , kontaktní e-mail: info@x3fun.net.
  2. Pověřenec nebyl určen v souladu s ustanovením čl. 37 Nařízení.
  3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům Uživatelů mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 13. 13. Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Užíváním Webu stvrzuje Uživatel, že se seznámil s těmito Zásadami, a v celém rozsahu tyto Zásady přijímá.
  2. Není-li zde uvedeno jinak, řídí se tyto Zásady příslušnými ustanoveními Nařízení.
  3. Orgánem dozorujícím nad dodržováním ochrany osobních údajů a soukromí je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  4. Tyto Zásady jsou účinné od 1. května. 2023.
inzerujte u nás
x3fun - centrum vzrušující zábavy

x3fun je web pro všechny milovníky sexu a vzrušení. Najdeš tu spoustu krásných reálných modelek, se kterými si můžeš užít vzrušující soukromý video chat, textový chat, nebo si můžeš zakoupit jejich sexy fotky a videa.

Sociální sítě